Cannabis medicinalis a léčba "rakoviny"?
aneb
Uzdravení se do sebelásky.

7.1.2015

Protože se na mne často obracejí lidé ne-mocní s "rakovinou", rozhodla jsem se napsat tento článek s několika odkazy. Protože jsem původním povoláním lékařka psychiatrie a k tomu se navíc zabývám tématy spirituality, transformace (neboli ZMĚNA, PROMĚNA, EVOLUCE) Vědomí a vy-užití psychotropních (lépe řečeno psychedelických) látek na Cestě ke zdraví (HARMONII, CELISTVOSTI) člověka, téma "rakoviny" nahlížím právě z těchto perspektiv.

Co je to "Rakovina" a proč v uvozovkách

Dovolte úvod k celé problematice. Protože používání slov a jejich skladba je při uzdravování velmi důležitá. Rakovina je pojmenování pro nesmírně rozsáhlou skupinu situací, které se mohou dít kdykoliv a na všech tělesných úrovních a ve všech možnostech škály nebezpečí (vzhledem k dualitě Život - Smrt). Ještě jinými slovy, lidé takto obvykle označují situaci, kdy se nějaká skupina buněk stane vůču vlastnímu tělu nepřátelská. Nemusí to v mnoha případech znamenat smrt a dokonce ne ani velké trápení. V době, kdy jsem psala tato slova v mém těle na několika místech vznikla "rakovina", tedy některé moje buňky začaly vůči celku vyvíjet neharmonickou (nepřátelskou, agresivní) aktivitu. Ovšem mé tělo jako celek je nyní nastaveno ve větší harmonii (zdraví, vibraci), takže rovnováha celku zůstává zachována, imunitní systém tyto buňky v klidu uklízí.

Současný systém lékařské "pomoci" v případě "rakoviny" a proč doporučuji jiné cesty

Díky své osobní zkušenosti se naschvál a aktivně vyčleňuji ze skupiny LÉKAŘŮ léčících PACIENTY. Zcela souzním s názory pana doktora Hnízdila a jiných psychosomaticky, celostně, či alternativně směřujících lékařů. Odříznout totiž skupinu silně agresivně se chovajících buněk od těla, případně použít silné a agresivní chemikálie nebo radiační záření, je řešení vskutnu neharmonické a logicky tedy, z déledobého hlediska, nefunkční. Kromě jiného lékaři navíc opravdu docela lekají a straší a STRACH sám o sobě umí docela rychle ZABÍJET. Pacienti se zase "odevzdávají" systému, dělají, co jim doktoři ordinují, často se BOJÍ využít "alternativní" cesty k uzdravení, bojí!!! se odmítat převelice drahou chemoterapii! Odevzdali svoji zodpovědnost. Zodpovědnost za svůj život nebo smrt, za harmonii ve vlastním těle, za sebe - vyjádření a sebe - přijetí. Krásně o tom mluví lékařka Jarmila Klímová v rozhovoru, který mě, jako poslední kapka, přiměl dnes napsat tento text. 

"Každá negativní myšlenka tělu ubližuje"

 Na své cestě často potkávám lidi doslova ztracené, utopené v negativním přemýšlení (o sobě, o světě), ve strachu a zmatku, ve studu a v bezmoci. A sama jsem se v jistém období života v takovém stavu nacházela (u mě to nevedlo k rakovině, ale k častému zvracení, průjmům, kandidózám, angínám, silným bolestem hlavy a také k vyhoření a depresím), takže znám, jakou sílu a moc naše mysl má. Pokud se chcete uzdravit, dbejte, aby to co myslíte, mluvíte a posloucháte o svém těle, zdraví, životě, bylo pokud možno pozitivní případně neutrální. Neznamená to vytěsnit všechno špatné, znamená to přijmout vše co je, tak jak to je, a volit si v každém okamžiku vědomě a s láskou své další bytí o něco lepší.  Znamená to uvědomit si destruktivní (zničující) vzorce, které vedou k nerovnováze, k ne-moci, ke smrti. A začít používat konstruktivní (tvořivé) vzorce, vedoucí k rovnováze, k vědomému zdraví, k životu. A to je cesta na celý život, takže k tomu přidejte velkou dávku trpělivosti a všechny kroky dělejte postupně (stejně jako se správně dávkuje konopí :-) Použijte k tomu jakýkoliv nástroj, který funguje, nepotřebujete se ptát nikoho jiného, je to čistě vaše osobní zopdovědnost, abyste poznali, že dnes přemýšlíte a cítíte se lépe než včera.

Celková změna životního stylu - strava a její doplňky, esence, byliny, VODA, fyzický pohyb a dýchání

K informacím, které jsou v nadpisu tohoto odstavce je sepsáno mnoho knih a názorů, mnoho učitelů, vůdců a lektorů vás může naučit, jaké změny potřebujete udělat ve svém každodenním životě, aby se proces umírání změnil v radostný život (i když nakonec stejně všichni umřeme ;-). Mohla bych tady znovu přeformulovávat slova, která jsem si přečetla jinde, takže raději odkážu přímo na web jedné krásné ženy, která zjevně umí být sama k sobě a svému tělu pozorně laskavá a předává informace, se kterými se plně ztotožňuji (i když pravda, rozhodně jsem nezvládla přečíst všechny články na jejích stránkách). V souvislosti s tématem "rakoviny" doporučuji kromě všech článků v kategorii uzdravování, hlavně zcela obsáhlý a komplexní článek Rakovina a její léčba.

Dokumentární filmy

V dnešní době už existuje mnoho a mnoho svědectví lidí, kteří se uzdravili z "neléčitélné rakoviny". Někteří drželi půst, jiní jedli velké dávky nějaké exotické rostliny, nebo pravidelně do svého těla posílali ty správné vibrace. Na své cestě k uzdravení jistě zkombinujete vše, co bude potřebné a hlavně, co vám bude dávat smysl a budete se s tím, nebo u toh ocítit dobře. Doporučuji se podívat na dokumentární filmy, kde se dozvíte více o příbězích jiných lidí s podobným trápením, jaké máte právě vy. Na OSUD.cz je článek odkazující na dokument "Rakovina je nyní léčitelná. Na dokumentarni.tv v rubrice zdraví naleznete další inspirativní filmy. Jistě existují i další, tyto jsem osobně viděla.

Psychedelie jako nástroj uzdravení?

Wikipedie praví:
Psychedelie je stav mysli charakterizovaný velmi příjemným omámením smyslů, estetickým vytržením a tvůrčími impulsy, který je vyvolán některými drogami. Původ termínu je ve spojení řeckých slov psyché (ψυχή - mysl) a delos (δήλος - projev). Do užívání ho v roce 1957 zavedl anglický psychiatr Humphry Osmond.
A dále: Droga může být: 1) Droga (léčivo) – usušené nebo jinak konzervované rostliny, živočichové, jejich části nebo produkty jejich metabolismu, sloužící jako léčivo nebo k podobným účelům. 2) Psychoaktivní droga (návyková látka, psychotropní látka, droga) – látky ovlivňující psychiku, zpravidla návykové, některé škodlivé a vesměs nelegální nebo státem omezované. 

Tedy pro vyjasnění jinak: psychedelie je ZMĚNA stavu VĚDOMÍ (zde popsána pozitivně, ale můžete prožít i tzv. BAD TRIP = špatný výlet), která je vyvolána NĚJAKOU látkou. Zde jsou definovány jenom přírodní zdroje ale může jít i o zcela uměle vytvořenou molekulu. Pro ucelení souvoslostí: důležité psychedelické drogy, které nám vyvolají stavy radosti a blaženosti a tím přivolávají harmonii a zdraví do našich životů jsou například: Endorfin, Dopamin, Serotonin, Fenylethylamin, Anandamid a mnoho dalších. Jsou to všechno drogy našim tělům zcela vlastní, které se vyplavují po zdravém fyzickém vypětí, při pocitech štěstí a radosti, při zamilovanosti nebo při meditaci. Další známé psychedelické substance nebo látky, které se vyskytují přirozeně v přírodě, nebo byly vytvořeny v chemických laboratořích, jsou například MDMA, LSD, DMT, THC, Psylocybin, Ayahuasca, Peyote, Ibogain. Zde doporučuji krásné a jednoduché VIDEO, které vám objasní, že "společenské" drogy, jako nikotin, alkohol nebo léky proti bolesti a káva, jsou pro naše tělo mnohem více toxické a škodlivé. Psychedelické látky velmi zásadně zasahují do nesmírně komplexního metabolismu našich vnitřních (biochemických) emocionálních pochodů, což znamená osvobozující možnost naprostého obratu v nahlížení reality světa, vesmíru, života, uzdravení nebo smrti. Je důležité tyto MAGICKÉ PRŮVODCE na cestě užívat zodpovědně, vědomě a správně nastavit tzv. SET a SETTING, v odkazu článek s velmi podrobným návodem, jednoduše lze říci setkat se s nimi ve správném naladění, za správných podmínek a ve správném prostředí. Pak se mohou dít zázraky.

A na závěr ještě několik inspirativních odkazů se spiritualní tématikou:
Jsi Bůh? Jedno-duše. Ano.
Co není probuzení a co je Probuzení v Přítomnosti?
Jak mluví a zpívá Probuzený?
Eckhart Tolle - od něj doporučuji všechno :-)
 Odkud že to pocházíme? Může bejt...

Přeji vám na cestě hodně síly, trpělivosti a naděje.

S Láskou (Konopná) Psychedelická doktorka